Πνευματικά Δικαιώματα – Δίκαιο

Η Ιστοσελίδα www.theangeliscosmetics.com είναι η επίσημη ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα των προϊόντων THEANGELIS COSMETICS στην Ελλάδα και Παγκοσμίως και αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, γραφικών, φωτογραφιών και κειμένων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου. Τα ονόματα των προϊόντων της THEANGELIS  αποτελούν εμπορικά σήματα της εταιρείας, εκτός από αυτά (ευρέως διαδεδομένα) που υποδεικνύεται ότι κατέχονται και από άλλες εταιρείες. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της THEANGELIS, νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Το λογότυπο της εταιρείας είναι αποκλειστικό εμπορικό σήμα ™ και διακριτικό γνώρισμα και προστατεύεται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης και κάθε τροποποίηση τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Λάρισας.

Scroll to Top